Baş Ağrısı Nedir

Medical Park Hastanesi Uzm. Dr. Emir Ruşen, baş ağrısı hakkında bilgi verdi.

Baş Ağrısı Nedir "Medical Park TV" sizin için anlattı.

Baş Ağrısı Nedir

Uluslararası Baş ağrısı Derneği baş ağrılarını 14 ana grup ve yüzlerce alt grup olarak sınıflandırmıştır. Doğrudan doğruya baş ağrısı tablosuyla ortaya çıkan, başka bir hastalıkla ilişkisi olmayan baş ağrıları birincil baş ağrılarıdır. Bunlar migren, gerilim tipi ve küme baş ağrılarıdır. kincil baş ağrıları ise yüzde 10 oranında görülen, nedeni belli bir hastalığa bağlı olarak, beyin damar hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, beyin tümörleri, göz hastalıkları, sinüzit, menenjit gibi hastalıkların seyri sırasında ortaya çıkan baş ağrılarıdır.