Check Up nedir? Yapılan işlemler nelerdir?

İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü doktoru Uzm. Dr. Yavuz Öztürker ile "Check Up " konusu hakkında konuştuk.

“Check Up; profesyonel sağlık çalışanları tarafından kişinin mevcut sağlık durumunu değerlendirmek için hastadan alınan bilgi, hastanın fizik muayenesi ve bunlar doğrultusunda istenilecek laboratuvar ve görüntüleme teknikleri ile yapılan bir muayene bütünüdür. Check up ile mevcut sağlık durumunun değerlendirilmesi ve ilerde yaşanabilecek sağlık sorunlarına bugünden ışık tutabilecek değerlendirmeler yapılır.

Kişinin hem yaşam kalitesini hem de yaşam süresini uzatabilmek, daha sağlıklı bir hayatı olmasını sağlamak ve birçok kronik hastalıkların oluşmasını önceden engellemek, kanser gibi önceden tespit edilebilir durumları risklere göre değerlendirip buna göre erkenden tedbir alabilmek açısından check up yaptırmak çok önemlidir. Kişinin vücudundaki değişimleri tıbbi olarak ortaya çıkartılırsa bu kişinin ilerde karşılaşabileceği sağlık durumuna bugünden çözümler üretilirse ilerde mevcut hastalıkları yaşama riski oldukça düşük olacaktır. 20 yaşında bir bireyden kalp krizine yönelik riskleri oluşturacak tetkikleri istemek ne kadar anlamlı olmayacaksa 80 yaşındaki bir bireyi değerlendirirken de onun içerisinde bulunduğu yaş grubuna uygun tetkikleri yine onun muayene bulgularına, önceki hastalıklarına, mevcut durumundaki kullandığı ilaçlara dikkat ederek bütünü ele alarak planlamak en doğru yaklaşım olacaktır. Anamnez; hastadan alınan doğru bilgilerin doktorlar tarafından sentez edilmesi sonrasında ortaya çıkan duruma göre ve yapılacak fizik muayene sonucundaki duruma göre tetkiklerin planlanarak değerlendirilmesidir. En önemli nokta hasta ile temas edebilmek, hastaya ulaşabilmek ve mevcut durumu değerlendirdikten sonra muayene doğrultusunda oluşacak ön tanılara göre tetkikleri planlamak.

Check up sonuçlarını yorumlarken öncelikle karşımızdaki kişinin sağlık çalışanı olmadığını iyi canlandırmamız gerekiyor. Doktorlar hastanın anlayabileceği şekilde tıbbi kelimeleri çok fazla kullanmadan anlatılması gerekmektedir. Check up sonuçları yorumlanırken hastanın sonuçlarının mevcut sağlık durumuyla birlikte yaş durumu da göz önüne alınarak değerlendirilmesi önemlidir. Bir kişinin laboratuvar sonuçlarının tamamen normal çıkmış olması, onun daha sonraki hayatında da tamamen sağlıklı olacağı anlamına gelmez. Kişinin yaşam şeklini düzenlemek, beslenmesini düzenlemek de ilerleyen zamanda hastanın sağlık durumunda etkili olacaktır. Yapılan tahlil sonuçlarını değerlendirmek hastanın tedavi edilebilmesi için son derece önemlidir. Yapılan tahliller ve tetkikler hastayı tedavi etmeyecektir. Doğru şekilde tedavi uygulanması için önce şikayetlerin, sonra laboratuvar sonuçlarının hekim tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir."