Çocuk Cerrahisi Hastalıkları

İ.A.Ü. VM Medical Park Florya Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alptekin ile çocuk cerrahisi hastalıkları üzerine konuştuk.

Yenidoğan döneminden erişkinliğe kadar olan çocukluk çağına ait (0-17 yaş), doğumsal ve/veya edinsel solunum, sindirim ve boşaltım sistemlerini ilgilendiren cerrahi hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayan bir bilim dalıdır. Çocuk Cerrahisi Hastalıkları; Yenidoğanın Cerrahi Hastalıkları, Sindirim Sistemi Cerrahi Hastalıkları, Solunum Sistemi Cerrahi Hastalıkları, Çocuklarda Travma, Çocukluk Çağında Kanser Hastalıkları ve Cerrahi Tedaviler,i Hormonal Hastalıkların Cerrahi Tedavisi, Çocuklarda Baş Boyun Cerrahisi, Yanık tedavileri olacak şekilde sıralanmaktadır.