Çocuklarda Böbrek Nakli

Çocuklarda böbrek nakli ile ilgili konuların açıklamalarını Medical Park sizler için hazırladı.

Günümüzde böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas, kemik iliği, kornea, kemik ve ince barsak en çok nakledilen organ ve dokulardır.

Böbrek Nakli Nedir?

Böbrek nakli, canlı ya da ölmüş birinden alınan organın, böbrek yetmezliği olan bir hastaya nakledilmesi. Bu ameliyattan sonra hastalar bazı ilaçlar kullanır ve tamamen normal hayatına devam ederler. Yani eskisi gibi çalışabilirler, kadınlar çocuk doğurabilirler; ancak en önemlisi nakille birlikte 'hastaların yaşam süresi uzar'.

Böbrek naklinin diyalize göre avantajları nelerdir?

Hiç şüphesiz son dönem böbrek hastaları için böbrek nakli en iyi tedavi yöntemidir. Diyaliz yöntemleri (hemodiyaliz veya periton diyaliz) en iyi şartlarda sağlıklı bir insanın yaptığı işin yüzde 5'ini yapabilir. Başarıyla nakledilen böbrek ise bunun 10 katını (sağlıklı bir insanın her iki böbreğinin yaptığı işin yüzde 50'si)sağlar. Naklin, böbrek yetmezlikli hastalara sağladığı en büyük yararlardan biri 'diyalizden kurtulmaktır'.