Çocuklarda Sonradan Oluşan Kalp Hastalıkları Nelerdir?

İstinye Üniversitesi Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. İsa Özyılmaz ile çocuklarda sonradan gelişen kalp hastalıklarını ve tedavi yöntemlerini konuştuk.

Sonradan gelişen kalp hastalıklarının hemen hemen tümünde kan akımının bozulması nedeniyle üfürüm duyulur. Bununla birlikte çocuklarda en sık karşılaşılan üfürümler kan akımında bir bozukluk olmadan duyulan üfürümlerdir. Bu üfürümlere "masum üfürüm", "normal üfürüm" gibi isimler verilir. "Masum üfürüm" kalpte bir hastalık olmadığını en iyi ifade eden terim olduğu için sıklıkla kullanılır. Deneyimli bir hekim çoğu zaman duyduğu üfürümün masum olup olmadığını ayırt edebilir. Üfürüm masum ise ileri bir tetkik yapılmasına gerek yoktur.